Aytemiz Şirketler Grubu, jeotermal arama ve enerji üretimi alanında da aktiftir. Aytemiz Şirketler Grubu’nun bir üyesi olarak Karbonsan, bu deneyimin avantajını kullanarak servis sağlayıcılarına, sondaj şirketlerine, hidro ve jeotermal enerji istasyonlarına bir çok farklı ekipman üretir.

Enerji üretimi çığır atlamış olsa dahi, birçok üretim tesisinin geleneksel ve temel ihtiyaçları değişmemiştir. Karbonsan, ileri teknoloji sistemleri ve ekipmanları taleplerine cevap verip projelerinizdeki ihtiyaçlarınızı karşılamak için kendisini güncel tutar. Karbonsan tüm jeotermal sistemler için detaylı mühendislik hizmeti sunar. Bu sistem, ayrıştırma tesisi (tank dizaynı, susturucular, basınç düşürücü istasyon) ve borulama sistemini (iki fazlı ve reenjeksiyonlu) içinde barındırır.

Karbonsan servis sağlayıcılarına, sondaj şirketlerine, hidro ve jeotermal enerji istasyonlarına bir çok farklı ekipman üretir. Bu ekipmanlar arasında tüm depolama ve işleme tankları, tube-and-shell ısı değiştiricileri, buhar jet ejektörleri, flaşör-buhar ayırıcıları, borulama sistemleri, kondansatörler, SCADA enstrümanlar ve kontrol sistemleri, susturucular ve savak kutuları gibi birçok farklı ürün vardır.

Kuyu Başları

Kuyu başlıkları, sondaj kulesinin sondaj yaparken veya çalışırken ilk olarak desteklenmesini sağlayan üründür. Bu ürün vanaları ve ayırıcıları desteklerken, suyun ve buharın kuyudan çıkışını kontrol etmenizi sağlar. Karbonsan kuyu başlıkları için gövde muhafazası, flanş, adaptör makaraları ve genişletme makaraları üretimi yapabilir.

Buhar seperatörleri ve Kondenserler

Karbonsan jeotermal ve endüstriyel kullanım için ayırıcılar ve kondansatörler üretir. Temel olarak kondansatörler ısısı düşmüş buharı tribün sisteminden çıkarmaya, ayırıcılar ise kuru buhar ve sıcak suyun birbirinden ayrıştırmaya yarar.

Tipik bir konvansiyonel açık döngü jeotermal enerji santrali, doygun buhar ve sıcak tuzlu su açığa çıkaran bir kuyudur. Açığa çıkan bu jeotermal sıvıdan doymuş buhar ve yoğunlaşmamış gazların ayırımı için bir ayırıcı sisteme dahil edilir.

Burada üretilen buhar, doymuş ve yoğunlaşmayan gazlar da bir turbo jeneratöre sevk edilir. Bu turbo jeneratör buhardan ısıyı ayrıştırarak enerjiye çevirir. Ayırıcıdan çıkan ısı kaybına uğramış buhar, soğutma kulesinde soğuk su vasıtasıyla yoğunlaştırılır. Sonuç olarak bu buharın atmosfere salınmasında bir sakınca yoktur. Ayrıca silika gibi malzemeler açısından zengin olan sıcak tuzlu su ayırıcıdan çıktıktan sonra kanallar yardımıyla bir depolama alanına sevk edilir. Turbo jeneratör için ayırıcı ile yönlendirilen jeotermal karışımının kısmında yer alan tüm zararlı gazlar atmosfere salınır.

Bazı jeotermal bölgeler genellikle basınçlı su bulundururlar. Bu su yüzeye ulaştığında, sudaki basınç düşer ve kuyudan yukarıya çıkan su kaynamaya başlayıp %80 su, %20 buhar olarak ortaya çıkar. Tribünleri çalıştırmak için sadece buhar kullanılabilir ve bu yüzden sıcak su ve buhar ayrıştırılmalıdır. Bu ayrışımdan sonra sıcaklık ve basıncına göre söz konusu su, bir tesise veya alana boşaltılabilir/depolanabilir.

Karbonsan ’da kullanılan ayırma tekniği, merkezkaç kuvveti ilkesidir. 

Bu ilke şunlara dayanır;

Buhar ve su karışımı sıvı hızlı bir şekilde ayırıcıya girer.

Buhardan daha yoğun olan su ayırıcı içerisinde dönerek dışarıya çıkar.

Daha hafif olan buhar molekülleri merkezde kalır ve bir borulama sistemiyle enerji istasyonuna gönderilir.

Susturucu ve savak   

Susturucu atmosfere gaz salınımında çıkan sesi engeller.

Basınçlı sıcak suyun atmosfere salınımında yüksek ses çıkmasından dolayı susturucu kullanılması gerekmektedir. Susturucu kullanılmaması durumunda yakındaki çalışanlarda küçük bir buhar salınımı bile sağırlık, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi sonuçlar görülebilir.

Susturucuların içerisinde büyük çaplarda su buharı bulutlarına neden olan buhar ve su ayrımı yapılır.

Kuyudan çıkan ürünün en iyi ölçümü, ayıraç metoduyla yapılır. Kuyu bir ayırıcıya açılır. Buhar fazı bir buhar borusu içerisinde delikli levha yardımıyla veya Annubar ile ölçülür. Su ise bir set kutusunda bir bent plaka yardımıyla susturucuda ölçülür. Susturucu içerisindeki flaş için su akım seviyesi doğru ayarlanmalıdır. Karbonsan gürültüyü önlemek ve akış hızını ayarlamak için susturucular ve savak kutuları dizayn eder.

Buhar jet ejektörleri

Vakum ejektörleri gıda, çelik ve petrokimya sektörlerinde kullanılır. Bu ejektörler filtrasyon, damıtma, emme, karıştırma, vakum paketleme, dondurma, kurutma, dehidrasyon gibi işlemleri üstlenirler. Ejektörler yoğunlaşan ve yoğunlaşmayan gazların yanında az miktarlardaki sıvı ve katı gaz maddelerle kullanılabilir. Bunun yanında sıvılar anlık kenetlenmelere neden olsa da, ejektöre herhangi bir hasar vermez.

Karbonsan buhar jet hava ejektörler sistemleri üretir. Ejektörler birçok endüstriyel alanın yanında jeotermal enerji istasyonlarında vakum sağlama amaçlı olarak kullanılırlar. Düşük maliyet, basit kurulum, yüksek güvenilirlik ve yüksek vakum seviyeleriyle operasyonel verimlilikte en üst düzeyde katkı sağlar.