Gazworld’e 10 dakikanızı ayırdığınız için teşekkürler. Bugünkü programınızda neye mani olduk?

Rica ederim!  Karbonsan Basınçlı Kaplar ile ilgili konuşmak için zaman ayırdığınızdan dolayı ben teşekkür ederim. Şu sıralarda bazı programlarla ilgili planlama aşamasındayız. Yeni personel eğitim kitlerimizi nasıl tasarlayacağımızı planlamak üzere bir toplantıdaydım. Bu projenin Karbonsan Ailesine yeni katılanların oryantasyonu için oldukça verimli olacağına inanıyorum. Programımın ana gündem maddesi, iş arkadaşlarımla, 2015 yılı pazarlama stratejilerimizin gözden geçirilmesi konusudur.

Belki bize biraz Karbonsan’dan bahsedersiniz.

Karbonsan, Aytemiz Şirketler Grubu’na bağlı kuruluşlardan biri olup, üretim ve depolama tesisleri Bursa Türkiye’de ve limandan 20 km mesafede yer almaktadır. Başlıca uluslararası pazarları da, aynı zamanda iç pazarı da destekleyecek şekilde stratejik bir konumda bulunmaktadır.

Karbonsan, LIN, LOX, LAR, LCO2, LNG için kreyöjenik dökme gaz tankları, semi-treyler, ISO konteynerleri ve kamyonüstü transport tankları; akaryakıt ürünleri, LPG ve CO2 için sabit tanklar, kamyonüstü transport tankları ve semi-treyler; evaporatörler ve vakum izolasyonlu boru hatları tasarlamakta ve üretmektedir. Karbonsan, uydu ve dolum istasyonları ile LNG için gemi ve araç yakıt sistemleri dahil, LNG depolama ve uygulama sistemleri konusuna daha fazla odaklanmaktadır. İhtiyaca özel pek çok proje üretmekte olup, aynı zamanda her ebat ve basınçtaki kreyöjenik kapların onarımı ve yenilenmesi hizmetini de sunmaktadır.

Karbonsan 2014 yılında 20. Yıldönümünü kutladı. Şirketin 2015 yılı için planları nelerdir?

2014 sonlarında kapasitemizi arttırmaya karar verdik ve tesisimizde inşaatı başlattık bile. Bu yatırımı 2015’in ikinci çeyreğinin başlarında tamamlamayı planlıyoruz. Büyümenin tamamlanmasıyla orada, projeye göre 600m3 hacme kadar tank üretimi yapabileceğiz, aynı zamanda bu kapasite artırımı, zamanı daha iyi kullanmamızı ve Karbonsan müşterilerinin beklentilerini karşılayacak olan hizmet düzeyini verimli bir şekilde sunmamızı sağlayacak. Ayrıca 2015 yılında LNG depolama ve uygulama sistemleri, LNG için uydu ve dolum istasyonları ile gemi ve araç yakıt sistemleri konusuna odaklanmayı planlıyoruz.

Şirketin gelecekte hangi yönde ilerleyeceğini öngörüyorsunuz?

Karbonsan’la ilgili beni memnun eden şey uluslararası satışları. Türkiye’nin coğrafi konumu, çok sayıda aktif pazara, uygun maliyetle ulaşmamızda bize pek çok avantaj sağlamakta. 2014 yılında ciromuzun %90’ı ihracat satışlarından geldi. Bu oranı gelecekte de bu seviyede tutmak bizim için büyük bir fırsat olacak. Türkiye bizim ön bahçemiz ve istediğimiz anda piyasaya girebilme imkanımız var. Açıkça yumurtalarımızı farklı sepetlere koyuyoruz.

Türkiye’deki sınai gaz pazarı ile ilgili bize ne söyleyebilirsiniz?

Türkiye, bölgedeki en büyük sınai gaz pazarlarından biridir. Türkiye sınai gaz pazarının sürekli gelişme trendi ve ülke ekonomisinin istikrarlılığı, uluslararası gaz şirketlerini çekmektedir.

Çelik endüstrisinin gücü, sıvılaştırma ünitesi olan, yeni on-site hava ayrıştırma tesislerinin ‘mantar gibi’ çoğalmasına sebep olmuştur. Ana gaz firmalarının, gerek kendi ihtiyaçlarını gerek çelik fabrikalarının ihtiyaçlarını kendilerinden temin eden küçük ölçekli gaz distribütörlerini satın almaya devam etmeleri benim için hiç şaşırtıcı olmaz. Bunun yanı sıra kısa vadede, çelik fabrikalarına ait hava ayrıştırma tesislerinin işletilmesi de ana gaz firmaları tarafından devralınabilir.

Aynı zamanda Türkiye’nin güney sınırlarındaki kargaşanın son bulması, sınai gaz şirketleri için orta vadede yeni imkanlar anlamına gelmektedir. Genç nüfusla birlikte, yeni rafineri yatırımları ve kapasite artışları, gaz şirketleri için yeni fırsatlar sunmaktadır.

Basınçlı kap üretiminde gelecek neler getirecektir?

Basınçlı kap üreticilerinden hep, rekabet edilebilir fiyatlarda daha yenilikçi ve esnek ürünler sunmaları beklenmektedir. Kreyöjenik tanklar ihtiyaç ürünleri haline gelmekte olup müşterilerin çoğu güvenlik, kalite, verimlilik, know-how, yaşam döngüsü maliyeti, yenilik ve teknolojiyi dikkate almaksızın tek tercih kriteri olarak fiyatı esas almaktadır. Bu gibi güçlükler bir tercih yapmaya zorlanan üreticiler için bir fırsat haline gelmektedir.

Pasaportunuzdaki son damga nedir?

Houston Uluslararası Havaalanı - Dünya LNG 2015 Fuarı için oraya gittim. Bu fuar ve konferans, Karbonsan’ın A.B.D.’de katıldığı ilk fuar olduğu için Karbonsan açısından önemliydi. Aklıma gelmişken bir sonraki seyahatim Polonya’ya olacak ve tabii ki yine, kreyöjenik sektörünün güçlü bir şekilde gelişen dalı LNG ile ilgili bir seyahat olacak.